ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ Top of Catholic World

จุดประสงค์ของเว็บไซต์ คือเพื่อช่วยให้คุณเชื่อมต่อกับประวัติศาสตร์คาทอลิก ทำให้การเรียนรู้ประวัติศาสตร์คาทอลิกง่ายขึ้น สะดวกขึ้น และช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้คนนับล้านสามารถเข้าร่วมเรียนรู้ได้จากทุกที่ในโลก

Top of Catholic World ทำหน้าที่เป็น "ประตู" สู่ความรู้ซึ่งสมาชิกสามารถเรียนรู้ประวัติศาสตร์คาทอลิกด้วยการคลิกเมาส์ ทั้งนี้เราตั้งใจที่จะขยายพันธมิตรกับคริสตจักรท้องถิ่นเพื่อให้ชุมชนของเราเข้มแข็งขึ้นต่อไปอย่างต่อเนื่อง ในเว็บไซต์นี้จะเต็มไปด้วยแหล่งเรียนรู้โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาจิตวิญญาณในตัวเราอย่างต่อเนื่อง

ทำไมถึงต้องเป็นภูเขาเอเวอเรสต์?  
Mount Everest เป็นยอดเขาในเทือกเขาหิมาลัยซึ่งถือเป็นจุดที่สูงที่สุดในโลก ดังนั้นเราจึงเชิดชู และยกย่ององค์กร และบุคลที่ทำประโยชน์ต่อศาสนา โดยรวบรวมประวัติศาสตร์มากกว่า 635 เรื่องราวไว้บนยอดเขาเอเวอเรสต์

โดยแบ่งรากฐานที่สำคัญต่อโลกคาทอลิกออกเป็น 7 ชั้นสำคัญ อันได่แก่ 1. พระเยซู 2. 7 ศีลระลึก 3. นักบุญ 4. สมเด็จพระสันตะปาปา 5. คาร์ดินัล 6. วิหารที่สำคัญ 7. ประเทศ โดยรวบรวมประวัติศาสตร์มากกว่า 635 ชิ้นในแต่ละชั้นของยอดเขาเอเวอเรสต์

COPYRIGHT 2022 (c) all right reserved